A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Integrated Pharma Solution Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Tópart utca 1/B.; cégjegyzékszám: 13 09 190199; adószám: 26180951-2-13; elektronikus elérhetőség: service@ipspharma.ch) tulajdonát képező, és általa üzemeltetett, a www.babakaja.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

 

Általános információk, webshop

1.1. Általános információk

1.1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. A Webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

1.1.2. A Szolgáltató az Ügyfél részére az alábbi feltételek szerint nyújtja internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

1.1.3. A Weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a weboldalt, akár a felhasználási, szállítási feltételeket módosítsa, külön jelzés nélkül. Előbbiekre tekintettel a weboldal üzemeltetője felhívja figyelmét arra, hogy a felhasználási feltételek rendszeres időközönkénti elolvasása, értelmezése a weboldal használójától elengedhetetlen.

1.2. A regisztráció folyamata és feltételei

1.2.1. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést korlátozza azokra a látogatóira, akik regisztráltak, kivéve ha a vonatkozó törvények mást írnak elő.

1.2.2. A regisztrációhoz az alábbi lépések szükségesek:

1.2.2.1. Főoldalon található Regisztráció gombra kattintva, az ott található adatlap kitöltése

1.2.2.2. A regisztrációs lapot kitöltve, és megerősítette az ebben foglalt információkat, a weboldal üzemeltetője küld Önnek egy levelet az Ön által megjelölt e-mail címre, amelyben megjelöli a regisztráció megerősítésének módját. Amennyiben nem erősíti meg a regisztrációt, csak ideiglenesen kap hozzáférési jogot Weboldal korlátozott részéhez. Ahhoz, hogy a Weboldal korlátozott részéhez állandó hozzáférése legyen, szükséges a regisztráció megerősítése. Amennyiben helyesen regisztrált, hozzáférhet a Weboldal korlátozott részéhez. Ehhez csak be kell írnia az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címet és az ugyanakkor megadott, illetve kiosztott jelszót (bejelentkezési folyamat).

1.2.3. Amennyiben az Ügyfél észleli, hogy a regisztráció során hibásan adta meg e-mail címét – és ezért nem tudja azt megerősíteni –, e-mailben kérheti a Szolgáltatótól elektronikus levelezési címének módosítását, kijavítását.

1.2.4. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekertv., azaz a 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

1.2.5. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

1.2.6. A Főoldalon található Fiókom gombra kattintva, a regisztrált Ügyfélnek lehetősége van az eddig feladott megrendelései áttekintésére, az elmentett kiszállítási és a számlázási címek a megtekintésére, szerkesztésére vagy új cím hozáadására.

1.2.7. A rendszer lehetőséget biztosít az Ügyfelek jelszavának módosítására, így az Ügyfél – a regisztráció során megadott e-mail címről – kérheti a jelszó módosítását, új jelszó küldését. A Belépés oldalon (Főoldalon található Bejelentkezés linkre kattintva érhető el) az Elfelejtetted a jelszavad? gombra kattintva, a regisztráció során megadott e-mail címet megadva, a rendszer egy e-mailt küld, amely az abban található linken kersztül az Ügyfélnek lehetőséget biztosít egy új jelszó megadásához.

1.2.8. Az Ügyfél a regisztrációja megszüntetését a service@ipspharma.ch e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel kérvényezheti. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja.

1.2.8.1. A regisztráció megszüntetése csak akkor kérelmezhető, ha

1.2.8.1.1. az Ügyfél utolsó Webshopon keresztül végzett tranzakciója óta 30 nap eltelt; és

1.2.8.1.2. az Ügyfélnek nem áll fenn tartozása a Szolgáltató felé; és

1.2.8.1.3. az Ügyfélnek nem áll fenn túlfizetése a Szolgáltatóval szemben.

1.2.8.2. Az 1.2.8.1.1.-es feltétel meghiúsulása esetén a kérelem a Szolgáltató részéről elutasításra kerül. A 1.2.8.1.2. és 1.2.8.1.3.  feltételek meghiúsulása esetén – amennyiben 1.2.8.1.1.-es feltétel teljesül - a tartozás befizetése illetve a túlfizetés visszafizetése után a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad.

1.2.8.3. Amennyiben a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad, az Ügyfél regisztrációja, valamint ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok - a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével - törlésre kerülnek.

1.3. A rendelés folyamata és a vásárlás feltételei

1.3.1. A Webshopon keresztül megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék alatti leírás tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.

1.3.2. A Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal, de törekedni köteles rá, hogy a képek lehetőség szerint a valóságot ábrázolják.

1.3.3. A kiválasztott termékek az alattuk található „Kosárba” feliratú gombra, illetve a termék képére kattintva a részletes terméknézetbe jutva a „Kosárba” gombbal tehetőek az áruház kosarába. A mennyiséget számmal átírva beállítható a megfelelő mennyiség. Az „Árengedmény kódok”, akciós kuponkódok megadására vagy az ajándékutalványok beváltására a Pénztárnál lesz lehetőség. Az „×” vagy a “Eltávolítás” gombra történő kattintással a kiválasztott termék eltávolítható. A vásárlást a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva folytathatja, ilyen módon – a fent leírt módszerrel – újabb terméket tehet kosarába.

A vásárlás folytatása esetén, a jobb-felső oldalon található „Kosár” dobozban folyamatosan láthatók a kosárba tett termékek, továbbá ezek egyszerűen törölhetők is a termékek megnevezésétől jobbra található „×” ikonra kattintva.

A „Kosár” gombra kattintva a kosárba rakott tételek ismét részletesen láthatóak, módosítható a kívánt mennyiség, folytatható a vásárlás, továbbá lehetőség nyílik további megjegyzések megadására a rendeléshez, illetve az Ügyfél befejezheti a vásárlást.

1.3.4. Amennyiben az Ügyfél a vásárlását befejezte, és szeretné megrendelni a kiválasztott terméket, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva, a már regisztrált Ügyfeleknek bejelentkezés után vagy regisztráció nélkül is folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően a számlázási és szállítási adatok, majd a szállítási és fizetési mód megadása következik. Az adatok ellenőrzése és az ÁSZF elfogadása után a rendelés a „Megrendelés véglegesítése” gombbal lezárható.

1.3.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti (az Ügyfél jelszavát módosíthatja, jelen ÁSZF 1.2.7. pontjában vázolt módon), vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

1.3.6. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

1.3.7. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt, rögzíti a szerződés létrejöttét, illetve a várható szállítás idejét. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.3.8. Tekintettel arra, hogy az értesítés az Ügyfél által megadott e-mail címre történik, ezért annak elérhetősége az Ügyfél felelőssége (az elektronikus levelezési cím változtatására az Ügyfélnek lehetősége van, jelen ÁSZF 1.2.3. pontjában leírt módon).

1.3.9. A megrendelés teljesítése a csomagfeladás időpontja szerinti dátum.

1.4. A vételár

1.4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.Megrendelés esetén a fizetendő összeg a termék bruttó árának és a kiszállítási összeg alapján megszabott szállítási díjnak az összege. 

1.4.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árának, továbbá a szállítási díjak megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

1.4.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.4.4. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.)

1.5. A fizetés módja

1.5.1. A fizetés utánvéttel vagy bankkártyával történhet.

1.6. A szállítás módja és költségei

1.6.1. A termékek a rendelés elküldését követő 72 órán belül kerülnek kiszállításra, ettől való eltérés azonban lehetséges. Amennyiben a szállítási határidő a fent leírtaktól eltér, a Szolgáltató köteles az Ügyfelet 3 munkanapon belül e-mail útján értesíteni. A termékek kiszállítását egy alvállalkozó cég végzi, amely minden esetben kétszer kísérli meg az áru kézbesítését. A csomagot átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el.

1.6.2. Az áru értékén felül szállítási költséget számol fel a Szolgáltató. A házhozszállítás költsége feltűntetésre kerül, mind a megrendeléskor, mind a megrendelést visszaigazoló e-mailben. A kiszállítás és az utánvét díja, 10000,- Ft alatti vásárlás esetén, Magyarország egész területén egységesen 990,- Ft. 10000,- Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. Amennyiben a megrendelt termékeket egyszerre kiszállítani nem lehet, az Ügyfél az első részszállításkor fizeti meg a szállítási költséget, a további részszállítás(ok)nál, az számlázásra nem kerül. Utánvéttel történő fizetési mód választása esetén a szállító csak abban az esetben adja át a csomagot az átvevőnek, amennyiben a megjelölt összeget az átvevő kifizeti.

1.6.3. A szállításnak a közvetve, vagy közvetlenül az Ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén, a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől a szállítási díj megtérítését.

1.6.4. A csomagfeladás időpontja egyben a megrendelés teljesítésének dátuma is.

1.7. Akciók, játékok, versenyek

1.7.1. A Weboldal üzemeltetője megszervezhet, és reklámozhat akciókat, versenyeket, játékokat, sorsolásokat. Ezen esetekben egyedi szabályok alapján vehet részt a weboldal használó az akciókon, versenyeken, játékokon, nyereménysorsolásokon. Ezen szabályokat a weboldal üzemeltetője jól látható helyen jelöli majd meg a weboldalon.

1.8. Kommunikáció

1.8.1. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Ügyfél részére megküldött közlések írásban történnek. A Weboldal használatával együtt a felhasználó elfogadja, hogy a kommunikáció nagyrészt elektronikus formában történik. Szerződési célokra hozzájárul az elektronikus kommunikációhoz, és tudomásul veszi, hogy bármely szerződés, értesítés, információ és egyéb digitálisan megküldött közlemény megfelel bármely, az írásban történő kommunikációt előíró törvénynek, kivéve ha a vonatkozó törvények nem engednek meg ilyen jellegű egyezményt. Jelen feltétel elfogadásával a weboldal üzemeltetője és a felhasználó is elismerik, hogy kölcsönös viszonyukban írásban történő kommunikációként fogadják el az elektronikus aláírások érvényességét, ahogyan azt a vonatkozó törvény szabályozza.

1.9. Elállás joga

1.9.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 3. pont alapján fogyasztónak minősülő Ügyfél a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül - figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályaira - indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállás jogát a fent nevezett Korm. rendelet 2. mellékletében ajánlott nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Korm. rendelet 29. § (1) d. pontja alapján az Ügyfél az Elállás jogát nem gyakorolhatja romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve az e. pont szerint olyan termék esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

1.9.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia, az elállás közlésétől számított 14 napon beül. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

1.10. Szavatosság

1.10.1. A Szolgáltató a megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót (service@ipspharma.ch). A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett szavatossági igényről a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni. Hibás teljesítés esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató a Ptk. 6:159. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

1.10.1.1. elsősorban kijavítja vagy kicseréli

1.10.1.2. ha a cserére nincs mód, úgy az Ügyfél választása szerint árengedményt ad,

1.10.1.3. vagy az Ügyfél a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

1.10.2. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

1.10.3. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

1.11. Adatvédelem

1.11.1. A Szolgáltató nem jogosult az Ügyfél által a regisztráció során megadott személyes adatokat harmadik fél számára kiadni. Az adatkezeléssel kapcsolatosan egyébiránt az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak, illetőleg a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

1.12. Szerzői jogvédelem

1.12.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

1.12.2. A weboldalon fellelhető védjegyek, logók használatára a weboldal üzemeltetője szerződéses jogviszonya alapján jogosult.

1.13. Felelősség

1.13.1. A Webshopban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

1.13.1.1. az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat

1.13.1.2. bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal, illetve a Webshop akadálytalan működését és a rendelést

1.13.1.3. bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése.

1.13.1.4. adatközlési vagy informatikai hibából eredő hibás ár feltüntetése.

1.13.1.5. bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.

1.13.1.6. bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

1.13.2. A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

1.14. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben az Ügyfél részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

1.15. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Egyéb

2.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései irányadóak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.2. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

2.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

2.3.1. Panasztétel a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál

2.3.1.1. Amennyiben az Ügyfélnek kifogása, kérdése vagy egyéb közlendője van az áruval, a kiszolgálással vagy a számlával kapcsolatban, ezt megteheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál. (E-mail: service@ipspharma.ch)

2.3.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

2.3.2.1. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

2.3.3. Békéltető testület

2.3.3.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

2.3.4. Bírósági eljárás

2.3.4.1. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

2.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Budapest, 2018. augusztus